Owoce i warzywa najwyższej jakości

Polecane przez naszych odbiorców

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu "Optymalizację procesów produkcyjnych, zamontowanie instalacji fotowoltaicznej w celu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz budowa budynku chłodni owoców w miejscowości Siedzów"

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności producentów poprzez realizację operacji w ramach grup producentów rolnych i organizacji producentów. Wprowadzenie innowacyjnej technologii,

przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz wykorzystanie OZE.

Planowana kolejna rozbudowa i nasadzenia nowych odmian

fotografia źródło własne - owoc wysoczyn sp. z o.o.

W planach na 2018 rok jest rozbudowa powierzchni przechowalniczej (ok. 1700 ton) i modernizacja maszyn sortujących oraz pakujących. Dzięki temu Grupa się stanie się bardziej elastyczna i zwiększy swoje moce przerobowe tj. będzie w stanie naszykować do załadunku więcej towaru w krótszym czasie.

Co więcej, Owoc Wysoczyn realizuje Programy Operacyjne dla Grup Producenckich nasadzając nowe odmiany, na które zainteresowanie wzrasta tj. Gala (Schniga SchniCo, Natali, Brookfield), Red Jonaprince, Red Delicious (Jeromine, Red Chief). Firma stale się rozwija i poszerza wachlarz produkowanych owoców, aby być w stanie sprostać wymaganiom dynamicznych rynków zagranicznych.