606 - 426 - 154 INFORMACJE:
Jabłka

O Firmie

Grupa producentów rolnych Owoc Wysoczyn Sp. z o.o. 

założona została 28.05. 2010 r. W kolejnym roku tj. 2011  zrzeszeni w Grupie sadownicy uzyskali wpis do rejestru wstępnie uznanych Grup Producenckich Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uznanie to pozwala na korzystanie z dotacji w wysokości 75 procent kosztów poniesionych na inwestycje.

 

Członkami Grupy są rolnicy (51 osób), wywodzący się z  kilku pobliskich wsi tj. Wysoczyna, Piwonina, Szymanowic, Śniadkowa, Siedzowa, Gusina, Sobień Jezior  i Podola.

Udziałowcy spółki gospodarują  na powierzchni  265,68 ha. Największą powierzchnię zajmuje uprawa jabłek, a w dalszej kolejności  kapusty pekińskiej. Ze swoją ofertą  Owoc Wysoczyn wszedł  na rynek w lutym 2011, oferując owoce i warzywa wysokiej  jakości. Wśród odbiorców są zarówno konsumenci krajowi jak i zagraniczni. Rosnący eksport stanowi jeden z priorytetów spółki.

Obecnie spółka jest w fazie dynamicznego rozwoju. Działa jeszcze wprawdzie w wydzierżawionych budynkach ale w lipcu br. rozpoczęła się budowa nowej siedziby i obiektu produkcyjnego  w miejscowości Siedzów, gm. Sobienie Jeziory. W przeciągu kilku miesięcy powstanie tu funkcjonalny kompleks obejmujący sortownię owoców  z komorami chłodniczymi, zapleczem sanitarno – higienicznym oraz część biurowa. Sortownia wyposażona będzie w najnowocześniejsze urządzenia do sortowania, przechowywania  i pakowania owoców i warzyw, spełniających wysokie standardy Unii Europejskiej. Budowa sortowni w Siedzowie to przykład mądrego wykorzystania  możliwości jakie stwarza członkostwo naszego kraju w UE na rzecz rodzimego interesu gospodarczego. Dzięki temu nowoczesnemu obiektowi Owoc Wysoczyn będzie mógł efektywniej konkurować ze swoimi wyrobami na wymagających rynkach europejskich.

Owoc Wysoczyn to mariaż wielopokoleniowej tradycji i współczesnej wrażliwości na ekologię. Wieloletnie  doświadczenie udziałowców grupy w połączeniu z czystym, naturalnym środowiskiem w którym działają  – pozwala im wytwarzać warzywa i owoce wysokiej jakości. W swoim działaniu Owoc Wysoczyn stosuje  system Integrowana Produkcja Owoców (IPO).